Personvern og sikkerhet

Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine.

Besseggen Fjellpark AS er et ansvarsbevisst selskap som forstår at personopplysningene dine må behandles på en trygg og sikker måte, i henhold til gjeldende lover om personvern.

Innhenting og bruk av personopplysninger

Vi innhenter kun de personopplysningene fra deg som er nødvendige for at vi skal utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg, i henhold til juridiske krav. 

Personopplysningene vi innhenter, inkluderer, men er ikke begrenset til: navn, kjønn, fødselsdato, kontaktinformasjon (som adresse, telefonnummer eller e-postadresse), og betalingsinformasjon (som kredittkort- eller debetkortopplysninger). Formålene med innhenting av personopplysninger inkluderer for eksempel levering av og -kommunikasjon i forbindelse med produkter og tjenester vi tilbyr.

Besseggen Fjellpark innhenter spesifikke opplysninger om hvilken maskinvare og programvare du bruker. Disse opplysningene brukes i driften vår, for å opprettholde kvaliteten på tjenestene våre og for å skaffe generell statistikk vedrørende bruken av maurvangen.no.

Besseggen Fjellpark AS innhenter også opplysninger om hvilke sider du besøker på maurvangen.no. Slike data om nettsidebesøk er identifiseres kun av et unikt ID-nummer, og er ikke forbundet med andre personopplysninger med mindre det gis tillatelse til dette.

Offentliggjøring av personopplysninger

Personopplysningene dine blir bare brukt til andre formål eller oppgitt til en tredjepart med din tillatelse eller når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg. 

Personopplysningene dine kan bli oppgitt når det er lovpålagt eller når det er nødvendig for å beskytte rettighetene eller sikkerheten til Besseggen Fjellpark AS som selskap, og til de ansatte, kundene eller allmennheten. Vi kan for eksempel offentliggjøre personopplysningene dine til myndighetene av sikkerhetshensyn. I slike tilfeller får tredjeparten kun tilgang til de spesifikke opplysningene den har behov for. I tillegg kan vi offentliggjøre personopplysninger for å etterforske mistenkelige og ulovlige aktiviteter, inkludert bedrageri, krenkelse av opphavsrett eller personvern.

Opplysningene dine kan også oppgis som del av et kjøp, en overføring eller et salg av tjenester og aktiva. (Hvis en vesentlig del av våre aktiva f.eks. blir overtatt av en annen part, kan kundeinformasjon være et av de overførte aktiva.)

Besseggen Fjellpark AS innhenter spesifikke opplysninger om hvilken maskinvare og programvare du bruker. Disse opplysningene brukes i driften vår, for å opprettholde kvaliteten på tjenestene våre og for å skaffe generell statistikk vedrørende bruken av maurvangen.no.

Samtykke

Samtykke til innhenting, bruk og offentliggjøring av personopplysninger vil i visse tilfeller være indirekte eller underforstått basert på aktiviteten eller transaksjonen der du har gitt oss slike personopplysninger. Vi har, der dette er påkrevet av lovgivningen, tilpasset en «godta»-policy for å innhente samtykke i forbindelse med direkte markedsføring og nyhetsbrev.

Der du foretar reservasjoner på vegne av en annen person, er du selv ansvarlig for at du har mottatt denne personens samtykke om å gi hans/hennes personopplysninger til oss.

Besseggen Fjellpark AS kjenner ikke til alderen på personene som har tilgang til og bruker nettstedet vårt. Hvis en mindreårig har gitt oss personopplysningene sine uten samtykke fra foreldre eller verge, skal forelderen eller vergen kontakte oss (se kontaktinformasjon nedenfor) for å få fjernet den relevante informasjonen og avslutte den mindreåriges abonnement.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon fra Besseggen Fjellpark AS, eller ikke ønsker at vi skal dele personopplysningene dine med andre parter, må du følge trinnene om opphør av abonnement som er presentert i kommunikasjonen du mottar fra oss. Etter mottak av henvendelsen din, vil vi gjøre vårt beste for å svare deg innenfor en rimelig tidsperiode. Vær oppmerksom på at hvis du ikke lenger ønsker at tredjeparter behandler personopplysningene dine, kan dette føre til at vi ikke lenger kan tilby deg produkter eller tjenester du har bedt om fra oss.

Innsyn

Den gjeldende lovgivningen gir deg rett til å se hvilke personopplysninger vi har om deg. Du kan søke om å få innsyn i disse opplysningene ved å ta kontakt med oss som beskrevet nedenunder. Du kan få innsyn til personopplysningene som er lagret på profilen din som beskrevet ovenfor.

Lagring

Besseggen Fjellpark AS vil lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene til hvorfor slike opplysninger ble innhentet, utenom der Besseggen Fjellpark AS er juridisk forpliktet til å lagre slike opplysninger. Besseggen Fjellpark AS vil også slette unødvendige personopplysninger på eget initiativ, når selskapet ikke lenger har behov for dem.

Personopplysninger og kortinformasjonssikkerhet

Besseggen Fjellpark AS benytter flere former for sikkerhetsteknologi for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring. Vi lagrer for eksempel personopplysningene du oppgir, på en server med begrenset tilgang, på sikkerhetsovervåkede steder. Når vi overfører sensitive opplysninger (som et kredittkortnummer) på Internett, beskytter vi dem ved å bruke kryptering, blant annet SSL-protokollen (Secure Socket Layer).  Dette skjer via vår leverandør Dibs by Nets. Dibs er Nordens ledende betalingsleverandør. Mer om Dibs kan du lese her: http://www.dibs.no/om-dibs

For å forsikre oss om at ingen andre får tilgang til personopplysningene dine, må den som tar kontakt med Besseggen Fjellpark AS for å stille spørsmål om bestillinger eller be om lignende informasjon, oppgi et referansenummer og hvilket kredittkort som ble brukt under bestillingen.

Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss for å finne ut hvilke personopplysninger vi sitter med, for å rette feil eller for å be om å få slettet opplysninger, kan du ta kontakt via e-post eller sende et brev til oss med kopi av legitimasjon (førerkort/pass).